verbindt mens & ruimte

JackiePortret4

‘I like to be a free spirit, some don’t like that, but that’s the way I am’

Lady Di

Herken je dat gevoel dat er iets mist in je leven? Dat ongedurige gevoel, waar je niet precies de vinger op kan leggen, maar wat (op de achtergrond) altijd aanwezig is? Je mist de diepere verbinding met jezelf en/of je omgeving, zit niet lekker in je vel of loopt vast in je denkpatronen.

Zelf kan ik nu hardop zeggen dat ik in balans ben, in harmonie leef met mezelf en mijn omgeving. De afgelopen vijftien jaar heb ik een enorme persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt, dankzij Feng Shui, Nine Star Ki, Clearing en coachsessies en -opleiding. Ik ben nu een blij en dankbaar mens. Mindfulness (het zonder oordeel accepteren en respecteren van hetgeen er in jezelf en je omgeving plaatsvindt) neemt daarin een centrale plaats in. De essentie is compassie; ondersteunen vanuit liefde, respect en acceptatie! Ook naar jezelf.

Als ervaringsdeskundige wil ik jou graag bijstaan in dit groeiproces. Alles wat je nodig hebt is een open mind en de oprechte wil om je leven te verbeteren. Door positieve psychologie, open vragen die meer zelfinzicht geven, kun je ontdekken wat in jou leeft. Door waar te nemen wat in jouw lijf gebeurt en hoe je emotioneel reageert, ontstaat begrip en (h)erkenning. Je gaat uit je hoofd en meer naar je hart luisteren, waar je vrij bent.

Maak een afspraak

van mind naar body

Visie & Missie

Lekker in je vel zitten, een woonomgeving waarin je je echt thuis voelt en keuzes maken die in overeenstemming zijn met je innerlijk gevoel. Dat wil toch iedereen!

Moeiteloos leven begint met een helder hoofd, met weten waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Door je bewust te worden van onderliggende drijfveren en energieën – die voor jou wel voelbaar zijn maar waaraan je geen woorden kunt geven – kun je betere keuzes voor jezelf maken. Keuzes vanuit je hart.

Door bewust te (leren) leven, kun je volledig leven. Home, mind & body zijn hierin onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze drie facetten vormen een drie-eenheid die samensmelt wanneer alles in balans is.

‘Choose your thoughts as you carefully choose your clothes in the morning’
uit Eat, Pray, Love

JACKIE FENG SHUI JAMES ENERGIESTROMEN